בדיקות טרום רכישה והשכרה

 

 

משרדנו עורך בדיקות טרום רכישה, עבור לקוחות פרטיים וחברות עסקיות הכוללות:

 

בדיקה תכנונית, משפטית, רישוי, סקר מחירים וניתוח שווי. 

 

אנו מבצעים את הבדיקות ביסודיות בתוך זמן קצר וביעילות.

 

משרדנו עורך לגופים מוסדיים סקרים וניתוחים על מנת לאמוד דמי שכירות ראויים.

נאור בינדר שמאות מקרקעין