בדיקות טרום רכישה והשכרה

 

 

משרדנו עורך בדיקות טרום רכישה, עבור לקוחות פרטיים וחברות עסקיות הכוללות:

 

בדיקה תכנונית, משפטית, רישוי, סקר מחירים וניתוח שווי. 

 

אנו מבצעים את הבדיקות ביסודיות בתוך זמן קצר וביעילות.

 

משרדנו עורך לגופים מוסדיים סקרים וניתוחים על מנת לאמוד דמי שכירות ראויים.