בית משפט / ועדות ערר

למשרדנו נסיון בהכנת חוו"ד מומחה למגשרים, לבוררים, ולבתי משפט.

מטרת חוות הדעת היא לתת מענה לשופטים ולבוררים, כלים כלכליים ושמאיים על מנת לנהל את הסכסוך שבפניהם בדרך הנכונה, המהירה והיעילה ביותר.

המשרד עובד בשיתוף פעולה פורה עם מספר רב של עורכי דין בתחום הנדל"ן, הנדרשים לעריכת חוות דעת ללקוחותיהם בסכסוכי מקרקעין,

תביעות  עקב ירידת ערך לפי סעיף 197 וכתובעים פיצוי בגין הפקעות.