בנקים

משרדנו מבצע הערכות שווי לצרכי שעבוד לבנקים לפי תקן 19 (חלק גדול מהבנקים המסחריים והבנקים למשכנתאות מקבל את חוות דעתנו)