כמה מילים בנימה אישית... ​

שמאי המקרקעין הוא שחקן מרכזי בכלכלת הנדל"ן. 

הוא מעורב כמעט בכל עסקה פיננסית, או תכנית עסקית בתחום באמצעות מגוון שירותים: 

מבדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים, הערכות שווי לנכסים, 

בחינת תחומי המיסוי וההיטלים, ייעוץ בהשקעות, הערכות 

מקרקעין לבטוחות בנקאיות ולפעילות בורסאית, 

בדיקת ייעוץ בתחום הפקעות ופיצויים, שימושי קרקע ותוכניות בינוי.

 

בעיניי שמאות מקרקעין היא ענף כלכלי מאתגר, המחייב 

הבנה והתמצאות במגוון דיסציפלינות מקצועיות: 

בהנדסה ובמדידות, במימון ובכלכלה,

בחוק ובמשפט (בחוקים, פסיקות ובתקנות)

וגם עיסוק המחייב הבנה בפסיכולוגיה ובנפש האדם.

 

האתגר הוביל אותי לעסוק בשמאות המקרקעין וזאת לאחר 

קריירה קודמת בה שימשתי כמהנדס בתפקידי ניהול 

במשרדי תעשיה מתקדמים, האחרון בהם: התעשיה האווירית.

שמאי המקרקעין הוא שחקן מרכזי בכלכלת הנדל"ן. 

הוא מעורב כמעט בכל עסקה פיננסית, או תכנית עסקית בתחום באמצעות 

מגוון שירותים: 

מבדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים, 

הערכות שווי לנכסים, בחינת תחומי

 המיסוי וההיטלים, ייעוץ בהשקעות, 

הערכות מקרקעין לבטוחות בנקאיות 

ולפעילות בורסאית, בדיקת ייעוץ 

בתחום הפקעות ופיצויים, שימושי קרקע ותוכניות בינוי.

 

בעיניי שמאות מקרקעין היא ענף כלכלי מאתגר, המחייב הבנה והתמצאות 

במגוון דיסיפלינות מקצועיות: 

בהנדסה ובמדידות, במימון ובכלכלה,

בחוק ובמשפט (בחוקים, פסיקות 

ובתקנות) וגם עיסוק המחייב הבנה בפסיכולוגיה ובנפש האדם

 

האתגר הוביל אותי לעסוק בשמאות 

המקרקעין וזאת לאחר קריירה קודמת 

בה שימשתי כמהנדס בתפקידי ניהול 

במשרדי תעשיה מתקדמים, האחרון בהם: התעשיה האווירית.